Stor tilltro till digitala lösningar inom träindustrin

Sverige har länge varit ett land med en omfattande träindustri. Redan under industriella revolutionen så färdades stockar fram över våra älvar för att komma till sågverken på bruksorterna. Slutstationen för de flesta av dessa plankor blev Storbritannien. Träindustrin i Sverige har alltid varit stabil. På senare år har det varit stort fokus på hållbarhet. Detta har gynnat den svenska träindustrin eftersom trä är ett naturligt material som växer nära oss.

Träindustrin digitaliseras

En stor förändring inom träindustrin är att flera verksamheter tar hjälp av digitala datorprogram. Med programmens hjälp går det till exempel att analysera densitet och fukt på varje stock. Detta medför stora möjligheter. När data har analyserats så är det lättare att se hur stocken ska användas på bästa sätt. Är du intresserad av en utförligare beskrivning så har Dynalyse en informativ hemsida.

Det är svårt att avgöra egenskaperna hos varje stock. Olika trädarter har såklart olika egenskaper. Men även samma typ av trädart kan skilja sig mycket gällande till exempel densitet. Detta gäller även om de har växt på samma plats och är lika gamla. Ovanpå det så skiljer sig trädets egenskaper beroende på om det blivit kapat under hösten eller våren.